Friday, March 23, 2012

Al-Quran sebagai petunjuk ♥

Assalammualaikum..
Al-Quran telah diturunkan pada bulan Ramadhan iaitu pada peristiwa hari Nuzul Al-Quran. Ia nya ade disebutkan didalam Al-Quran melalui firman Allah yang bermaksud 

"Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekelian manusia, dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah." (Surah al-Baqarah, ayat 185)  

Peristiwa nuzul al-Quran berlaku pada 17 ramadhan iaitu pada malam jumaat di gua Hira'. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan ia terkandung dalam salah satu rukun iman. 

Al-Quran sebagai petunjuk yg tidak ade syak wasangka nya tentang kesahihan dan kesempurnaan nya sepertimana yang dinyatakan dalam surah al-baqarah ayat 1-5.

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 

Alif, Laam, Miim. 

Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa; 


Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. 


Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). 


Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. 

(Surah Al-Baqarah ;  ayat1-5)

Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk dan penjelasan bagi umat manusia; menjelaskan kepada mereka yang halal dan haram, berbagai peringatan dan hukum-hakam, serta pembeza antara yang haq dan yang batil. Al-Qur’an adalah huda (petunjuk), artinya Al-Quran lah yang seharusnya memandu dan memimpin kehidupan umat manusia.

Jadi marilah kita mengamalkan membaca al-Quran sekurang2 nya satu muka surat sehari. ♥


No comments: